Home >> Chiết khấu

Chọn nhà cung cấp :

Bảng chiết khấu

Dành cho khách đã đăng ký tài khoản Homepay

Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu (%) Giá bán
Vinaphone 10.000 10,000 0 10,000
Vinaphone 20.000 20,000 0 20,000
Vinaphone 30.000 30,000 0 30,000
Vinaphone 50.000 50,000 0 50,000
Vinaphone 100.000 100,000 0 100,000
Vinaphone 200.000 200,000 1 198,000
Vinaphone 300.000 300,000 1 297,000
Vinaphone 500.000 500,000 1 495,000

Bảng chiết khấu

Dành cho khách chưa đăng ký tài khoản Homepay

Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu (%) Giá bán
Vinaphone 10.000 10,000 0 10,000
Vinaphone 20.000 20,000 0 20,000
Vinaphone 30.000 30,000 0 30,000
Vinaphone 50.000 50,000 0 50,000
Vinaphone 100.000 100,000 0 100,000
Vinaphone 200.000 200,000 1 198,000
Vinaphone 300.000 300,000 1 297,000
Vinaphone 500.000 500,000 1 495,000

Câu hỏi thường gặp và hướng dẫn

Các giao dịch đảm bảo bới

Bản quyền © 2017 thuộc về Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ WHYPAY