Home >> Chiết khấu

Chọn nhà cung cấp :

Bảng chiết khấu

Dành cho khách đã đăng ký tài khoản Homepay

Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu (%) Giá bán
Vinaphone 10.000 10,000 4.1 9,590
Vinaphone 20.000 20,000 4.1 19,180
Vinaphone 30.000 30,000 4.1 28,770
Vinaphone 50.000 50,000 4.1 47,950
Vinaphone 100.000 100,000 4.1 95,900
Vinaphone 200.000 200,000 4.1 191,800
Vinaphone 300.000 300,000 4.1 287,700
Vinaphone 500.000 500,000 4.1 479,500

Bảng chiết khấu

Dành cho khách chưa đăng ký tài khoản Homepay

Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu (%) Giá bán
Vinaphone 10.000 10,000 0.5 9,950
Vinaphone 20.000 20,000 0.5 19,900
Vinaphone 30.000 30,000 0.5 29,850
Vinaphone 50.000 50,000 1 49,500
Vinaphone 100.000 100,000 1 99,000
Vinaphone 200.000 200,000 2 196,000
Vinaphone 300.000 300,000 2 294,000
Vinaphone 500.000 500,000 2 490,000

Câu hỏi thường gặp và hướng dẫn

Các giao dịch đảm bảo bới

Bản quyền © 2017 thuộc về Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ WHYPAY