Home >> Thanh toán hóa đơn >> Gia hạn truyền hình số VTC
Gia hạn truyền hình số VTC
Thông tin dịch vụ
"Dịch vụ gia hạn truyền hình số VTC là giải pháp gia hạn cước truyền hình số VTC online, thanh toán qua tài khoản ngân hàng của 1 trong 27 ngân hàng trên hệ thống thanh toán của HomePay.
- Đầu thu VTC được gia hạn ngay sau khi thanh toán xong.
- Thanh toán 24/24h, nhanh chóng, tiện lợi"
Hướng dẫn nhanh
1. Nhập mã đầu thu cần gia hạn.
2. Chọn gói dịch vụ gia hạn cần gia hạn.
3. Nhập chính xác địa chỉ email của bạn.
4. Chọn phương thức thanh toán phù hợp (Homecoin hoặc qua tài khoản ngân hàng).
>>> Chọn "Gia hạn ngay" và hoàn thiện các bước giao dịch.

Câu hỏi thường gặp và hướng dẫn

Các giao dịch đảm bảo bới

Bản quyền © 2017 thuộc về Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ WHYPAY