Home >> Tin tức

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

1. Nội dung chính

Khách hàng sẽ được hoàn tiền trong vòng 5-10 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận khiếu nại hoặc sử dụng dịch vụ. Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào trường hợp hoàn tiền cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền.2. Hoàn tiền 100%

- Khách hàng sẽ được hoàn 100% giá trị dịch vụ trong vòng 5-10 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận khiếu nại hoặc sử dụng dịch vụ

- Khách hàng sẽ được hoàn số tiền còn lại của giá trị dịch vụ sau khi trừ phí phí cổng thanh toán nếu như yêu cầu hoàn tiền thay vì chấp nhận các hình thức hỗ trợ khác.
- Các giao dịch thực hiện qua tài khoản thành viên thất bại sẽ được hoàn tiền vào tài khoản thành viên.Tags : chính sách hoàn tiền, hoàn tiền ,

Câu hỏi thường gặp và hướng dẫn

Các giao dịch đảm bảo bới

Bản quyền © 2017 thuộc về Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ WHYPAY